Γλωσσικές προεξοχές

Η γλώσσα μας αποτελείται από μικρά εξογκώματα που βρίσκονται στην κορυφή της και ονομάζονται θηλές. Έχουν το ίδιο χρώμα με το υπόλοιπο της γλώσσας και, υπό κανονικές συνθήκες, είναι δυσδιάκριτες. Continue reading “Γλωσσικές προεξοχές”