Εμφυτεύματα- είναι για όλους?

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;

Υπάρχουν περιπτώσεις, ελάχιστες, στις οποίες λόγω προβλημάτων υγείας δυστυχώς η θεραπεία με εμφυτεύματα δεν είναι δυνατή. Continue reading “Εμφυτεύματα- είναι για όλους?”

Εμφυτεύματα

Οι καθημερινά αυξανόμενες περιπτώσεις ατόμων που έχουν επιτυχημένα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα στο στόμα τους αποτελούν κινητή και αδιαμφισβήτητη διαφήμιση της εντυπωσιακής εξέλιξης της Οδοντιατρικής στις μέρες μας. Continue reading “Εμφυτεύματα”