Ομαλός λειχήνας στόματος

Ο ομαλός λειχήνας είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος που ορισμένες φορές εκδηλώνεται και στη στοματική κοιλότητα επηρεάζοντας τον βλεννογόνο. Σε αυτήν την περίπτωση αναφέρεται σαν ομαλός λειχήνας στόματος. Continue reading “Ομαλός λειχήνας στόματος”