Οδοντικά Εμφυτεύματα- Είναι για Όλους?

Είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα για όλους;

Υπάρχουν περιπτώσεις, ελάχιστες, στις οποίες λόγω προβλημάτων υγείας δυστυχώς η θεραπεία με εμφυτεύματα δεν είναι δυνατή. Continue reading “Οδοντικά Εμφυτεύματα- Είναι για Όλους?”

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Οι καθημερινά αυξανόμενες περιπτώσεις ατόμων που έχουν επιτυχημένα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα στο στόμα τους αποτελούν κινητή και αδιαμφισβήτητη διαφήμιση της εντυπωσιακής εξέλιξης της Οδοντιατρικής στις μέρες μας. Continue reading “Οδοντικά Εμφυτεύματα”