Καθαρισμός Δοντιών

Ο οδοντιατρικός καθαρισμός διαρκεί περίπου μισή ώρα. Διαφορετικά λέγεται και αποτρύγωση. Η αποτρύγωση είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται η πέτρα και οι εναποθέσεις οδοντικής πλάκας από την επιφάνεια των δοντιών, τη βάση τους και ενδιάμεσα. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε κάθε δόντι ξεχωριστά.

Continue reading “Καθαρισμός Δοντιών”

5 Πράγματα που Μπορεί να Κάνει ο Οδοντιατρικός Καθαρισμός για Εσάς

Οι περισσότεροι επισκέπτεστε τον οδοντίατρο σας για έναν καθαρισμό δύο φορές τον χρόνο, όμως γνωρίζετε ποια είναι τα οφέλη του στην υγεία σας; Συνεχίστε την ανάγνωση.

Continue reading “5 Πράγματα που Μπορεί να Κάνει ο Οδοντιατρικός Καθαρισμός για Εσάς”