Χειλιοσχιστία και υπερωισχιστία

Η χειλιοσχιστία (λαγώχειλο) και η υπερωισχιστία (λυκόστομα),είναι δυσπλασίες του στόματος και του προσώπου . Continue reading «Χειλιοσχιστία και υπερωισχιστία»