Σύνδρομο Καυσαλγίας Στόματος

Στο σύνδρομο καυσαλγίας του στόματος η αίσθηση καύσου μπορεί να εμφανιστεί στη γλώσσα, τα χείλη, την υπερώα ή και σε όλο το στόμα. Η αίσθηση αυτή δημιουργείται όταν οι αισθήσεις της γεύσης και της θερμοκρασίας μεταφέρονται στον εγκέφαλο με διαφορετικό τρόπο από ότι συνήθως, ώστε να μη γίνονται σωστά κατανοητές και να προκαλείται πόνος ή κάψιμο. Οι περιοχές του στόματος που έχουμε το αίσθημα καύσου, κατά την ψηλάφηση δεν έχουν ανεβασμένη θερμοκρασία και τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει κάποιος ερεθισμός. Continue reading “Σύνδρομο Καυσαλγίας Στόματος”